هشتمین یادواره 24 شهید شهر مزرعه کتول


به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول: هشتمین یادواره 24 شهید شهر مزرعه کتول با همکاری  شورای اسلامی شهر ،شهرداری و ستاد برگزاری یادواره شهدا برگزار شد.

مزایده گرمابه شهر


شهرداری مزرعه در نظر دارد گرمابه عمومی شهر را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید از متقاضیان دعوت میشود تا تاریخ 1393/12/25 به شهرداری مزرعه مراجعه نمایند.

روز درخت و درختکاری


در روز درخت و درختکاری اعضای شهرداری و شورای اسلامی شهر مزرعه کتول با کاشت نهال در ترویج فرهنگ حفظ و گسترش فضای سبز خود را سهیم نمودند.

جلسه شماره 78مورخ1393/11/27


1) نامه شماره  3258 مورخ 1393/10/30 شهرداری در خصوص بودجه سال 94 شهرداری شهر مزرعه ،با استناد بند12ماده71قانون شوراها تصویب گردید.

 

جلسه شماره 77مورخ1393/11/18


1) نامه شماره 3240 مورخ 1393/10/27 شهرداری مزرعه در خصوص دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 94 مزرعه  با استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی مصوب گردید.

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ