مزایده گرمابه شهر


شهرداری مزرعه در نظر دارد گرمابه عمومی شهر را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید از متقاضیان دعوت میشود تا تاریخ 1393/12/25 به شهرداری مزرعه مراجعه نمایند.

روز درخت و درختکاری


در روز درخت و درختکاری اعضای شهرداری و شورای اسلامی شهر مزرعه کتول با کاشت نهال در ترویج فرهنگ حفظ و گسترش فضای سبز خود را سهیم نمودند.

ارتباط با رئیس شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ