جلسه شماره93مورخ1394/01/24


رسیدگی به اعتراض صورت وضعیت پروژه کانال خیابان فرهنگ14

جلسه شماره92مورخ1394/01/23


 

بررسی لوایح شهردار

جلسه شماره91 مورخ1394/01/22


 

در خصوص کمک به مراسم یادواره شهدا شهر مزرعه کتول.

جلسه شماره90مورخ1394/01/22


بررسی مشکلات مدرسه شهید گوکلانی و زمین اهدائی یک خیر جهت ساخت بنای ورزشی جنب مدرسه استثنائی شهید گوکلانی

جلسه شماره 88 مورخ1394/01/17


بررسی برنامه پیشنهادی 6 ماهه اول شهرداری دربخشهای عمرانی وخدمات شهری.

  • موضوع : ---

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ