جلسه شماره100مورخ1394/02/08


نامه شماره 335مورخ1394/02/07شهرداری مزرعه در خصوص مکانیزاسیون جمع آوری زباله .

جلسه شماره99مورخ1394/02/07


جلسه کمیسیون ورزش و جوانان جهت برگزاری مسابقات والیبال به مناسبت هفته شوراها.

جلسه شماره98مورخ1394/02/06


کمک جهت استقرار امام جمعه در شهر مزرعه کتول.

جلسه شماره97مورخ1394/02/05


1-بررسی امور محوله به شهردار و شهرداری و پیگیری روند اجرایی در فاصله زمانی اعلام کتبی تاکنون در قالب طرح سوال از شهردار.

2-نامه شماره171مورخ26/01/1394شهرداری مزرعه در خصوص تعرفه اصناف شهر مزرعه.

جلسه شماره96مورخ1394/01/31


جلسه ای در مورد انتخاب مشاور

جلسه شماره95مورخ1394/01/29


مراسم گرامیداشت هفته شورا و هفته معلم

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ