جلسه شماره130مورخ1394/04/02


نشست با نمایندگان بنیاد مسکن در خصوص پروژهای عمرانی از قبیل آسفالت و جدول و...

جلسه شماره129مورخ1394/03/30


 

1-نامه شماره 1012 مورخ 1394/03/28 شهرداری در خصوص کمک به ستاد برگزاری مراسم استقبال امام جمعه شهر مزرعه کتول

جلسه شماره128مورخ1394/03/30


بررسی مشکلات و پیگیری امورات مربوط به شهر مزرعه.

جلسه شماره127مورخ1394/03/24


هماهنگی با هیئت امناهای مساجد و حسینیه ها جهت غبار روبی شهر.

جلسه شماره126مورخ1394/03/20


1-کمک و اعانات به مستمندان

2-پیگیری امورات جاری

جلسه شماره125مورخ1394/03/20


تعیین روز و ساعت ملاقات مردمی با اعضای شورای اسلامی شهر

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ