اجرای خط کشی محل عبور عابر پیاده و رنگ آمیزی سرعت گیرها


اجرای خط کشی محل عبور عابر پیاده و رنگ آمیزی سرعت گیرها شهرداری مزرعه کتول به منظور زیباسازی شهر و سهولت تردد عابرین پیاده و خودروی های عبوری عملیات رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده، ....

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ