گزارش عملکرد شهرداری مزرعه کتول در سال 1394


هیچ عبادتی بالاتر از عبادت مسئولی نیست که بخاطر تلاش و خدمت به مردم از راحتی ، آسایش و امنیت خود صرفنظر می کند.
                                                                                              مقام معظم رهبري

 

گزارش عملکرد شهرداری مزرعه کتول در سال 1394 

 

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ