صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری مزرعه کتول


صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری  مزرعه کتول به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول: به استناد ماده 71 قانون شهرداری ها شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر نماید.
به همبن منظور عملکرد مالی شش ماه اول سال جاری شهرداری مزرعه به شرح ذیل میباشد.

لینک دانلود 

Book1.zip [حجم: 10.66 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 15)

 

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ