خرید کیوسک جهت کار مطبوعات شهر مزرعه کتول


خرید کیوسک جهت کار مطبوعات شهر مزرعه کتول به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول: این شهرداری در جهت رفاه حال شهروندان محترم در جهت خرید و تهیه نشریات و مطبوعات اقدام به خرید کیوسک نموده ....

تعریض خیابان دانش 4


 تعریض خیابان دانش 4 به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول: در راستای خدمت رسانی شهرداری مزرعه به شهروندان محترم، این شهرداری به منظور تسهیل در عبور مرور و آماده سازی...

چمن کاری بلوار کشاورز شهر


چمن کاری بلوار کشاورز شهر به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول: در راستای زیبا سازی فضای شهری و تکمیل پروژه فضای سبز بلوار کشاورز، واحد فضای سبز شهرداری اقدام به کاشت چمن بلوار نموده که بذر آن از شرکت همیلتون خریداری و تهیه شده است.

جلسه شهرداری و پرسنل مرکز بهداشت شهر مزرعه کتول


جلسه شهرداری و پرسنل مرکز بهداشت شهر مزرعه کتول به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول: جلسه ای با حضور شهردار و مسول خدمات شهری شهرداری مزرعه کتول و با حضور کارکنان مرکز بهداشت مزرعه کتول برگزار شد که در خصوص مسائل و مشکلات بهداشتی شهر بحث و تبادل نظر گردید...

تخریب و نو سازی دیوار قدیمی و حادثه ساز خیابان دانش 19


تخریب و نو سازی دیوار قدیمی و حادثه ساز خیابان دانش 19 به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول: دیوار گلی و قدیمی موجو در خیابان دانش 19 به دلیل خطر ساز بودن و ایجاد خطر برای عابرین و همچنین... 

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ