جا به جایی تیر برق و رفع حریم خیابان دانش 19


جا به جایی تیر برق و رفع حریم خیابان دانش 19 به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول:در ادامه جابجایی و رفع حریم ستون های برق موجود در معابر و بعد از خیابان های دانش 18 و فرهنگ 12 شهرداری مزرعه کتول اقدام به ....

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ