بازدید شهردار از جامعه القرآن شهر مزرعه کتول


بازدید شهردار از جامعه القرآن شهر مزرعه کتول   حضور شهردار شهر مزرعه کتول در جامعه القرآن

عملیات تعریض معابر شهر


  اتمام عملیات تعریض ملک مرحوم صفر اعظمی

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ