انجام مرحله دوم واکسیناسیون نیروهای خدمات شهری


انجام مرحله دوم واکسیناسیون نیروهای خدمات شهری به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول مرحله دوم واکسیناسیون نیروهای خدمات شهری به منظور ارتقاء سلامتی و مقاومت در برابر بیماری خطرناک...

رنگ آمیزی بلوار کشاورز


رنگ آمیزی بلوار کشاورز به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول با توجه به اتمام عملیات عمرانی بلوار کشاورز رنگ آمیزی بلوار ....

معاینه پزشکی و واکسیناسیون نیروهای خدمات شهری


معاینه پزشکی و واکسیناسیون نیروهای خدمات شهری به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول به منظور ارتقا سلامت کارکنان بخش خدماتی، و فضای سبز شهرداری معاینات پزشکی و واکسیناسیون انجام شد. بعد از انجام معاینات....

ادامه طرح مکانیزه شدن جمع آوری پسماند شهری


ادامه طرح مکانیزه شدن جمع آوری پسماند شهری در ادامه طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله تعداد 30 عدد مخزن زباله مکانیزه در سطح شهر نصب گردید...

اجرای خط کشی محل عبور عابر پیاده و رنگ آمیزی سرعت گیرها


اجرای خط کشی محل عبور عابر پیاده و رنگ آمیزی سرعت گیرها شهرداری مزرعه کتول به منظور زیباسازی شهر و سهولت تردد عابرین پیاده و خودروی های عبوری عملیات رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده، ....

سم پاشی اماکن دامی(دامداری) شهر مزرعه کتول


سم پاشی اماکن دامی(دامداری) شهر مزرعه کتول با پیگیری شورای اسلامی شهر و شهرداری مزرعه کتول و همکاری شبکه دامپزشکی شهرستان علی آباد کتول...

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ