مناقصه خدمات شهری شهر مزرعه کتول


برای دریافت اسناد و آگهی مناقصه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

حمل خاک جهت آماده سازی فضای سبز بلوار کشاورز


حمل خاک جهت آماده سازی فضای سبز بلوار کشاورز واحد فضای سبز شهرداری مزرعه کتول به منظور اماده سازی بلوار کشاورز شهر مزرعه کتول برای انجام طرح فضای سبز....

نصب پلاک کد پستی واحد های مسکونی و تجاری شهر مزرعه کتول


نصب پلاک کد پستی واحد های مسکونی و تجاری شهر مزرعه کتول در ادامه قرارداد نصب پلاک کد پستی فی ما بین شهرداری مزرعه کتول و اداره پست شهرستان علی آباد کتول و بعد از اتمام....

نصب شیر آتش نشانی


نصب شیر آتش نشانی شهرداری مزرعه کتول به منظور خدمات رسانی بهتر به شهروندان در مواقع خطر و آتش سوزی مبادرت به نصب شیر هیدرانت آتش نشانی نمود.

نصب مخازن زباله مکانیزه 770 لیتری،شهر مزرعه کتول


نصب مخازن زباله مکانیزه 770 لیتری،شهر مزرعه کتول در راستای طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله،پس از خرید ماشین زباله مکانیزه مخازن زباله مکانیزه 770 لیتری خریداری و در سطح شهر نصب گردید.

خرید ماشین حمل زباله مکانیزه


خرید ماشین حمل زباله مکانیزه با پیگیری و تلاش شهردار جناب آقای موسوی مهر و اعضاء شورای اسلامی شهر مزرعه کتول ماشین...

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ