برگزاری جلسه با معاون مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان


به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص افزایش درآمد شهرداری های شهرستان از محل...

جلسه شهردار و عضو شورای اسلامی شهر با معاون پارلمانی و حقوقی وزیر ورزش و جوانان


جلسه شهردار و عضو شورای اسلامی شهر با معاون پارلمانی و حقوقی وزیر ورزش و جوانان طی جلسه برگزار شده شهردار و عضو شورای اسلامی شهر مزرعه کتول با معاون پارلمانی و حوقی وزیر ورزش و جوانان جناب آقای دکتر...

جلسه شهردار و عضو شورای اسلامی شهر با مدیر کل راههای روستای کشور و مدیر کل پایانه های استان گلستان


جلسه شهردار و عضو شورای اسلامی شهر با مدیر کل راههای روستای کشور و مدیر کل پایانه های استان گلستان طی جلسه برگزار شده شهردار و عضو شورای اسلامی شهر مزرعه کتول با جناب آقای میرکتولی مدیرکل محترم راههای روستایی کشور و مهندس میقانی...

بازدید شهردار از پروژوه های عمرانی سطح شهر


بازدید شهردار از پروژوه های عمرانی سطح شهر در تاریخ 1394/1/31 جناب آقای موسوی مهر از پروژه های عمرانی....

بازدید بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع از شهرداری مزرعه کتول


به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول:جناب آقایان مزیدی و دنکوب بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع از شهرداری مزرعه کتول...

جلسه اعضای شورای اسلامی شهر با مدیر کل راههای روستایی کشور


طی جلسه برگزار شده بین اعضای شورای اسلامی شهر با جناب آقای سید یعقوب میرکتولی مدیرکل محترم...

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ