جلسه با بنیاد مسکن در جهت انجام پروژه آسفالت و احداث جداول


 جلسه با بنیاد مسکن در جهت انجام پروژه آسفالت و احداث جداول طی جلسه برگزار شده اعضای محترم شورای اسلامی شهر،شهردار محترم و...

برگزاری جلسه با معاون مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان


به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص افزایش درآمد شهرداری های شهرستان از محل...

جلسه شهردار و عضو شورای اسلامی شهر با معاون پارلمانی و حقوقی وزیر ورزش و جوانان


جلسه شهردار و عضو شورای اسلامی شهر با معاون پارلمانی و حقوقی وزیر ورزش و جوانان طی جلسه برگزار شده شهردار و عضو شورای اسلامی شهر مزرعه کتول با معاون پارلمانی و حوقی وزیر ورزش و جوانان جناب آقای دکتر...

جلسه شهردار و عضو شورای اسلامی شهر با مدیر کل راههای روستای کشور و مدیر کل پایانه های استان گلستان


جلسه شهردار و عضو شورای اسلامی شهر با مدیر کل راههای روستای کشور و مدیر کل پایانه های استان گلستان طی جلسه برگزار شده شهردار و عضو شورای اسلامی شهر مزرعه کتول با جناب آقای میرکتولی مدیرکل محترم راههای روستایی کشور و مهندس میقانی...

بازدید شهردار از پروژوه های عمرانی سطح شهر


بازدید شهردار از پروژوه های عمرانی سطح شهر در تاریخ 1394/1/31 جناب آقای موسوی مهر از پروژه های عمرانی....

بازدید بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع از شهرداری مزرعه کتول


به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول:جناب آقایان مزیدی و دنکوب بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع از شهرداری مزرعه کتول...

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ