بررسی راهکارهای افزایش امنیت شهری


بررسی راهکارهای افزایش امنیت شهری لزوم ایجاد و توسعه امنیت اجتماعی از مهم ترین مباحثی بود که در این جلسه از طرف شورای اسلامی شهر مزرعه کتول مطرح و با فرمانده پاسگاه انتظامی کتول مورد بحث قرار گرفت.

بازدید فرماندار محترم از پروژه های عمرانی شهر مزرعه کتول


بازدید فرماندار محترم از پروژه های عمرانی شهر مزرعه کتول به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول در تاریخ 94/05/11 جناب آقای احمد تجری مفرد فرماندار محترم شهرستان علی آباد کتول پس از برگزاری جلسه با اعضای محترم شورا اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول به بازدید از پروژهای عمرانی شهر پرداختند.....

برگزاری اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر های مزرعه کتول و سنگدوین


برگزاری اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر های مزرعه کتول و سنگدوین در تاریخ 94/05/07 اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر های مزرعه کتول و سنگدوین در شهرداری مزرعه کتول برگزار گردید. این جلسه با حضور جناب آقای ساور کارشناس انجمن و مسئول منابع، جناب آقای دیلم رئیس کتابخانه شهرستان،روسای شورای شهر مزرعه کتول و سنگدوین آقایان محمدرضا غیجی و رفتاری....

جلسه با بنیاد مسکن در جهت انجام پروژه آسفالت و احداث جداول


 جلسه با بنیاد مسکن در جهت انجام پروژه آسفالت و احداث جداول طی جلسه برگزار شده اعضای محترم شورای اسلامی شهر،شهردار محترم و...

برگزاری جلسه با معاون مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان


به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص افزایش درآمد شهرداری های شهرستان از محل...

جلسه شهردار و عضو شورای اسلامی شهر با معاون پارلمانی و حقوقی وزیر ورزش و جوانان


جلسه شهردار و عضو شورای اسلامی شهر با معاون پارلمانی و حقوقی وزیر ورزش و جوانان طی جلسه برگزار شده شهردار و عضو شورای اسلامی شهر مزرعه کتول با معاون پارلمانی و حوقی وزیر ورزش و جوانان جناب آقای دکتر...

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ