انتخاب پیمانکار اجرای جداول از طریق استعلام بهاء


  این شهرداری در نظر دارد اجرای جدول بتنی سطح شهر را به صورت امانی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد استعلام بها تا تاریخ 1393/09/25به شهرداری مراجعه فرمایند.

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ