اجرای کانال بتنی سطح شهر


 اجرای کانال بتنی مسلح به ابعاد 100*80 سانتیمتر در ضلع شرقی بلوار کشاورز به طول 600 متر با برآورد مالی 800000000 ریال.

اجرای سرعت گیر آسفالتی


 اجرای 7 عدد سرعت گیر آسفالتی در سطح شهر در خرداد ماه سال جاری با برآورد مالی 140000000 ریال. 

رنگ آمیزی سرعت گیرهای داخل شهر و خط کشی عابر پیاده


  رنگ آمیزی سرعت گیرها برای مرحله دوم در سال جاری و خط کشی عابر پیاده برای مشخص نمودن محل عبور شهروندان محترم از خیابان انجام شد.

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ