اجرای عملیات پیاده روسازی


شروع عملیات پیاده روسازی در سطح شهر مزرعه...

واگذاری اجرای عملیات پیاده رو سازی به پیمانکاران واجد الشرایط


 شهرداری مزرعه کتول در نظر دارد اجرای عملیات پیاده روسازی ....

اجرای کانال بتنی سطح شهر


 اجرای کانال بتنی مسلح به ابعاد 100*80 سانتیمتر در ضلع شرقی بلوار کشاورز به طول 600 متر با برآورد مالی 800000000 ریال.

اجرای سرعت گیر آسفالتی


 اجرای 7 عدد سرعت گیر آسفالتی در سطح شهر در خرداد ماه سال جاری با برآورد مالی 140000000 ریال. 

رنگ آمیزی سرعت گیرهای داخل شهر و خط کشی عابر پیاده


  رنگ آمیزی سرعت گیرها برای مرحله دوم در سال جاری و خط کشی عابر پیاده برای مشخص نمودن محل عبور شهروندان محترم از خیابان انجام شد.

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ