اجرای سرعت گیر آسفالتی


 اجرای 7 عدد سرعت گیر آسفالتی در سطح شهر در خرداد ماه سال جاری با برآورد مالی 140000000 ریال. 

رنگ آمیزی سرعت گیرهای داخل شهر و خط کشی عابر پیاده


  رنگ آمیزی سرعت گیرها برای مرحله دوم در سال جاری و خط کشی عابر پیاده برای مشخص نمودن محل عبور شهروندان محترم از خیابان انجام شد.

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ