جلسه شهردار و عضو شورای اسلامی شهر با مدیر کل محترم گاز استان جناب آقای مهندس لیوانی


طی جلسه برگزار شده فیمابین جناب آقای موسوی شهردار مزرعه و آقای فندرسکی عضو محترم شورای اسلامی شهر با مدیر کل محترم گاز استان جناب آقای لیوانی مقرر گردید...                                        

بازدید کارشناسان مخابرات برای سنجش و بهبود وضعیت سرویس دهی تلفن های همراه شهر مزرعه


طی بازدید به عمل آمده کارشناسان مخابرات در معییت اعضای محترم شورای اسلامی شهر...

اجرای عملیات پیاده روسازی


شروع عملیات پیاده روسازی در سطح شهر مزرعه...

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای هر چه با شکوه تر برگزار شدن دهه فجر


 جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول ...

جلسه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار با رئیس اداره پست شهرستان


 طی جلسه برگزار شده مورخ 93/10/22 اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهرداری...

واگذاری اجرای عملیات پیاده رو سازی به پیمانکاران واجد الشرایط


 شهرداری مزرعه کتول در نظر دارد اجرای عملیات پیاده روسازی ....

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ