عابدین آلوکلایی


 

نام و نام خانوادگی : عابدین آلوکلایی

 

محل تولد : علی آباد کتول

 

تاریخ تولد :

 

سمت : عضو شورا

 

سنوات خدمتی و سوابق شغلی : ---

 

تحصیلات : کارشناس معارف دینی

 

دوره های عضویت در شورا : 2 دوره 

علیرضا کتولی


 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : علیرضا کتولی

 

محل تولد : علی آباد کتول

 

تاریخ تولد : 1347 

 

سمت : خزانه دار شورا

 

سنوات خدمتی و سوابق شغلی : ----

 

تحصیلات : کارشناس فوریت های پزشکی 

 

دوره های عضویت در شورا : اولین دوره

حسین فندرسکی


 

 

نام و نام خانوادگی : حسین فندرسکی

 

محل تولد : علی آباد کتول

 

تاریخ تولد : 1361

 

سمت :عضو شورا

 

سنوات خدمتی و سوابق شغلی : کارمند مخابرات ، رئیس هیات مدیره شرکت پیام گستر سبز کتول

 

تحصیلات : کارشناس برق و قدرت ، دلنشجوی ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

 

دوره های عضویت در شورا :  2 دوره

محمد ابری


 

نام و نام خانوادگی : محمد ابری

 

محل تولد : علی آباد کتول

 

تاریخ تولد : 1368

 

سمت : نائب رئیس شورا

 

سنوات خدمتی و سوابق شغلی : ---

 

تحصیلات : کارشناس برق و قدرت

 

دوره های عضویت در شورا : اولین دوره

محمدرضا بهرامی


 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمدرضا بهرامی

 

محل تولد : علی آباد کتول

 

تاریخ تولد : 1366

 

سمت : رئیس شورا

 

سنوات خدمتی و سوابق شغلی : ---

 

تحصیلات : کارشناس معماری

 

دوره های عضویت در شورا :  اولین دوره 

ارتباط با رئیس شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ