محمد رضا غیجی


 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد رضا غیجی

 

محل تولد : علی آباد کتول

 

تاریخ تولد : 1356

 

سمت : عضو شورا

 

سنوات خدمتی و سوابق شغلی : ----

 

تحصیلات : کارشناس دامپروری 

 

دوره های عضویت در شورا : 1 دوره

حسین فندرسکی


 

نام و نام خانوادگی : حسین فندرسکی

 

محل تولد : علی آباد کتول

 

تاریخ تولد : 1361

 

سمت :عضو شورا

 

سنوات خدمتی و سوابق شغلی : کارمند مخابرات ، رئیس هیات مدیره شرکت پیام گستر سبز کتول

 

تحصیلات : کارشناس برق و قدرت ، دلنشجوی ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

 

دوره های عضویت در شورا : 1 دوره

عباسقلی اشرفی


نام و نام خانوادگی : عباسقلی اشرفی

 

محل تولد : علی آباد کتول

 

تاریخ تولد : 1354

 

سمت : عضو شورا

 

سنوات خدمتی و سوابق شغلی : ---

 

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت مالی

 

دوره های عضویت در شورا : 1 دوره 

احیاء تجری


 

 

 

نام و نام خانوادگی : احیاء تجری

 

محل تولد : علی آباد کتول

 

تاریخ تولد : 1347

 

سمت : نائب رئیس شورا

 

سنوات خدمتی و سوابق شغلی : ---

 

تحصیلات : کارشناس عمران

 

دوره های عضویت در شورا : 1 دوره 

عابدین آلوکلایی


 

نام و نام خانوادگی : عابدین آلوکلایی

 

محل تولد : علی آباد کتول

 

تاریخ تولد : 1352

 

سمت : رئیس شورا

 

سنوات خدمتی و سوابق شغلی : ---

 

تحصیلات : کارشناس دینی و معارف اسلامی

 

دوره های عضویت در شورا : 1 دوره 

ارتباط با رئیس شورا

معرفی اعضاء شورا

اوقات شرعی

آمارگیر وبلاگ