جلسه شماره136مورخ1394/04/14


1-نامه شماره 963 مورخ1394/03/25شهرداری مزرعه در خصوص آقای عنایت فرخنده به عنوان نماینده حقوقی شهرداری.

2-نامه شماره 1347 مورخ1394/04/14 شهرداری در خصوص نرخ پیشنهادی حمل و نقل دانش آموزان .

جلسه شماره135مورخ1394/04/09


1-نامه شماره1133 مورخ 07/04/1394 شهرداری مزرعه در خصوص خرید لوازم دفتر امام جمعه شهر مزرعه کتول.

2-نامه شماره 1149 مورخ 08/04/1394شهرداری مزرعه در خصوص اجاره ماشین زباله مکانیزه به شهرداری سنگدوین.

 

جلسه شماره134مورخ1394/04/04


1-نامه شماره 960 مورخ25/03/1394 شهرداری در خصوص پرداخت یک درصد ارزش افزوده قیر.

2-نامه شماره 1115 مورخ 06/04/1394 شهرداری در خصوص تامین قیر پروژه های در دست اجرا از طریق حواله قیر.

جلسه شماره133مورخ1394/04/04


بررسی روند اجرایی امورات مربوط به برقی نمودن چاه عمیق

جلسه شماره132مورخ1394/04/04


هم اندیشی و بررسی امورات

جلسه شماره131مورخ1394/04/02


بررسی وضع موجود شهر از جهات مختلف و برنامه ریزی برای آینده با توجه به پتانسیل شهر و شهروندان

ارتباط با رئیس شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ